Przepiękny Sandomierz - Agroturystyka "Olszynka"

Przepiękny Sandomierz

noclegi_sandomierz

Powstały wiele wieków temu, zasobny w zabytki najwyższej, międzynarodowej klasy, położony w sercu Europy Środkowej – Sandomierz – wciąż odkrywany na nowo, za sprawą różnorodności ludzkiego postrzegania. Magnetyczna moc drzemiąca w mieście z wielowiekową tradycją, przyciąga pasjonatów różnych dziedzin nauki i kultury. W Królewskim Mieście spotykają się tradycja i nowoczesność, regionalizm wschodu i dynamika zachodu,tworząc specyficzny klimat kulturowego zróżnicowania. Wyjątkowość nadwiślańskiego grodu można dostrzec już przy pierwszym kontakcie z ujmującą architekturą Starego Miasta.

Miasto obfituje w ludzi kreatywnych i dynamicznych, zmieniających swoje najbliższe otoczenie w oparciu o utrwaloną na przestrzeni wieków tradycję. W myśl tej idei udało się mieszkańcom Sandomierszczyzny zainicjować działanie dwóch charakterystycznych dla gospodarki tutejszych terenów szlaków: Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego oraz Sandomierskiego
Szlaku Winiarskiego.

Poniżej przedstawione są sandomierskie zabytki, czyli co warto zobaczyć odwiedzając Sandomierz:

– Bazylika katedralna Narodzenia NMP – gotycki halowy kościół z XIV w, przekryty sklepieniami krzyżowo-żebrowymi, wewnątrz zachowane polichromie z 1421 roku
dzwonnica, XVIII,ogrodzenie murowano-żelbetowe, 2 poł. XIX
zespół kościoła par. pw. św. Pawła, ul. Staromiejska, z 1. połowy XV, XVIII,
– kościół Nawrócenia św. Pawła
– dzwonnica
– zespół klasztorny benedyktynek, ob. seminarium duchowne, ul. Żeromskiego, 2 poł. XVII – XVIII,
– kościół św. Michała Archanioła
– klasztor
– budynek furty klasztornej
– domek kapelana
– kazalnica
– ogrodzenie terenu klasztornego
– zespół klasztorny dominikanów, ul. Staromiejska, 2 ćw. XIII, XVII, 1909,
– kościół św. Jakuba – dominikański kościół zbudowany w latach 1226 – 1250 (sam kościół ufundowany już przed 1211), z fundacji Iwona Odrowąża. Trójnawowy, bazylikowy z późnoromańskim ceglanym
– kolegium jezuickie Collegium Gostomianum, ul. Długosza 7, 1605-15, XIX, – jedna z najstarszych szkół średnich w Polsce, najstarsze skrzydło wybudowano w 1602 roku. Pierwotne kolegium jezuickie, funkcjonowało do kasaty zakonu w 1773 roku. Od tego czasu funkcjonowało jako szkoła świecka.
– zamek królewski, z XIV wieku, 1480, 1520, XIX, – zniszczony podczas potopu szwedzkiego w 1656, zachowane skrzydło zachodnie
– cmentarz „katedralny”, ul. Mickiewicza, XIX-XX,
– cmentarz par. św. Pawła, ul. Staromiejska, XIX,
– cmentarz żydowski, ul. Sucha,
– cmentarz wojenny żołnierzy Armii Radzieckiej, ul. Mickiewicza, 1944,
– mogiła zbiorowa żołnierzy austriackich z 1914, ul. Leszka Czarnego.

Jeśli zdecydujecie się Państwo odiwedzić to piękne i malownicze miasto to zapraszamy do naszej Agroturystyki – Tanie noclegi Sandomierz i okolice

Dodaj komentarz