Regulamin - Agroturystyka "Olszynka"

Regulamin Agroturystyki Olszynka w Skopaniu zapraszamy do zapoznania się z regulaminem

Responsive image

 • Doba w obiekcie trawa od godz. 14:00 pierwszego dnia do 10:00 ostatniego dnia pobytu. Istnieje możliwość przedłużenia godzin pobytu, ale tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielami,
 • Należność za pobyt pobierana jest w dniu Państwa przyjazdu zgodnie z ustaleniami,
 • Cisza nocna obejmuje czas od godziny 22:00 do 7:00 rano. Może zostać wydłużona, pod warunkiem że wszyscy goście zgodzą się na to,
 • W obiekcie panuje zakaz palenia tytoniu; palić można na zewnątrz budynku, przy wejściu,
 • O złym stanie urządzeń należy niezwłocznie powiadomić gospodarzy,
 • Przed zakończeniem pobytu należy zdać klucze. Nie oddanie kluczy naraża Państwa na koszty wymiany zamka,
 • Parking na podwórzu jest darmowy, niestrzeżony,
 • Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pokoju i jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada(np. dzieci),
 • O zaproszeniu osób trzecich należy powiadomić gospodarzy,
 • Przyjazd ze zwierzętami jest warunkowe i każdorazowo należy go uzgadniać przed rezerwacją.  Przyjazd ze zwierzętami bez uzgodnienia może być potraktowany jako naruszenie umowy i zwalnia gospodarzy od obowiązku wpuszczenia do budynku tych zwierząt,
 • Na terenie obiektu znajduje się staw. Głębokość ok. 150 cm. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają ich opiekunowie,
 • Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie, gospodarze mają prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat,
 • Nocowanie w pokojach osób odwiedzających gościa jest zabronione, chyba że gość uzgodni tę kwestię z gospodarzem,
 • Zgubienie 1 klucza to koszt 15zł,
 • Akceptując regulamin, potwierdzasz że nocleg jest związany z przeznaczeniem do celów turystycznych. Mamy nadzieję że powyższy regulamin jest  odpowiedzią na podstawowe pytania i przyjmiecie go Państwo jako gwarancję  dobrego odpoczynku w naszym obiekcie.


Mamy nadzieję że powyższy regulamin jest  odpowiedzią na podstawowe pytania i przyjmiecie go Państwo jako gwarancję  dobrego odpoczynku w naszym obiekcie.

Responsive image